Camilo Díaz Baliño e Isaac Díaz Pardo en Compostela. Con Galiza sempre no horizonte. Colegio de Fonseca.
2018
Camilo Díaz Baliño e Isaac Díaz Pardo en Compostela. Con Galiza sempre no horizonte. Colegio de Fonseca.

Cuadríptico. Dos tintas sobre papel blanco. 32 x 16 cm.