Sobre Maside
1958
Sobre Maside

Artigo na revista Galicia Emigrante, núm. 35, Buenos Aires

Isaac Díaz Pardo
Porcelanas del Castro desde el 11 de noviembre 1957. Galería Velázquez, Buenos Aires
1957
Porcelanas del Castro desde el 11 de noviembre 1957. Galería Velázquez, Buenos Aires

Díptico 14,5 x 10,7cm. Ilustración e texto negros sobre papel beixe

Camilo Díaz Baliño e Isaac Díaz Pardo en Compostela. Con Galiza sempre no horizonte. Colegio de Fonseca.
2018
Camilo Díaz Baliño e Isaac Díaz Pardo en Compostela. Con Galiza sempre no horizonte. Colexio de Fonseca.

Cuadríptico. Dúas tintas sobre papel branco. 32 x 16 cm.

Hoja de pasaporte de Isaac Díaz Pardo y su mujer Carmen Arias de Castro
1951
Folla do pasaporte

Folla de pasaporte de Isaac Díaz Pardo e a súa muller Carmen Arias de Castro

Catálogo de la Exposición de pinturas de Isaac Diaz Pardo en el Círculo de Bellas Artes
1948
Catálogo de la Exposición de pinturas de Isaac Diaz Pardo en el Círculo de Bellas Artes

Tríptico. 14 x 15,5cm. Tinta gris sobre cartón branco

Exposición Isaac Díaz Pardo. Catálogo de la 1.ª Exposición organizada por la Asociación de Artistas (Ferrol del Caudillo)
1956
Exposición Isaac Díaz Pardo. Catálogo de la 1.ª Exposición organizada por la Asociación de Artistas (Ferrol del Caudillo)

Díptico 21,5 x 16 cm.Tinta negra sobre papel branco