O contacto con Castelao e Ánxel Casal no taller do seu pai nos anos 30 e o reencontro con Luis Seoane na Arxentina no 1957 cambiaron a vida de Isaac, que tomou un camiño en prol da defensa da memoria de Galicia. Outras personalidades como Albalat, Rafael Dieste ou Lorenzo Varela tamén forman parte da traxectoria vital de Díaz Pardo, coa achega das súas ideas e a súa amizade de moitos anos.