Camilo Díaz Baliño e Isaac Díaz Pardo en Compostela. Con Galiza sempre no horizonte. Colegio de Fonseca.
2018
Camilo Díaz Baliño e Isaac Díaz Pardo en Compostela. Con Galiza sempre no horizonte. Colexio de Fonseca.

Cuadríptico. Dúas tintas sobre papel branco. 32 x 16 cm.

Catálogo de las pinturas expuestas por Isaac Díaz Pardo en el Casino de Vigo
1944
Catálogo de las pinturas expuestas por Isaac Díaz Pardo en el Casino de Vigo

Díptico.Tinta negra sobre papel branco. 18,5 x 24 cm

Rafael Laínez Alcalá (texto interior)
Catálogo de la Exposición de pinturas de Isaac Diaz Pardo en el Círculo de Bellas Artes
1948
Catálogo de la Exposición de pinturas de Isaac Diaz Pardo en el Círculo de Bellas Artes

Tríptico. 14 x 15,5cm. Tinta gris sobre cartón branco