Esta exposición provocou a posta en marcha do novo Seminario de Estudos Galegos, 1978
Esta exposición provocou a posta en marcha do novo Seminario de Estudos Galegos, 1978

O novo Seminario de Estudos Galegos (SEG) foi creado en 1978 por iniciativa do Laboratorio de Formas, que propuxo a refundación da vella institución —algo que xa pretendera facer Castelao no exilio—, no marco dunha exposición homenaxe ao SEG coa que se inaugurou a Galería Sargadelos de Santiago, na que se presentou a reedición da obra Terra de Melide e mais o libro Testemuñas e perspectivas do Seminario de Estudos Galegos.

 

O novo Seminario de Estudos Galegos (SEG) foi creado en 1978 por iniciativa do Laboratorio de Formas.

Vellos símbolos do Seminario de Estudos Galegos deseñados por Castelao nos anos vinte
Vellos símbolos do Seminario de Estudos Galegos deseñados por Castelao nos anos vinte

Na refundación do novo SEG participaron os socios aínda vivos da vella institución, escritores e artistas galeguistas, profesores da universidade galega e científicos dos diversos centros de investigación de Galicia.

Participaron os socios aínda vivos da vella institución, escritores e artistas galeguistas, profesores da universidade galega e científicos dos diversos centros de investigación de Galicia.

Caderno do LF núm. 5 dedicado ao Novo Seminario de Estudos Galegos
Caderno do LF núm. 5 dedicado ao Novo Seminario de Estudos Galegos

Tanto os profesores universitarios como os investigadores constituíron o groso dos máis de trescentos socios activos das áreas científicas da nova institución: Xeoloxía e Minería (apoiada no Laboratorio Xeolóxico de Laxe de Isidro Parga Pondal), Ciencias Biolóxicas, Ciencias Agrarias, Ciencias Mariñas, Ciencias Xurídicas, Ciencias Económicas, Ciencias Sociais e Políticas, Arte e Comunicación, Pensamento e os grupos interdisciplinares de traballo de Historia das Ciencias e das Técnicas e da Idade Media Galega.

 

As áreas científicas da nova institución eran:  Xeoloxía e Minería, Ciencias (Biolóxicas, Agrarias, Mariñas, Xurídicas, Económicas, Sociais e Políticas), Arte e Comunicación, Pensamento e os grupos interdisciplinares.

A gandeiría en Galicia, publicación do Novo Seminario de Estudos Galegos, 1985
A gandeiría en Galicia, publicación do Novo Seminario de Estudos Galegos, 1985

Ademais de organizar congresos e reunións científicas, o SEG conta, grazas ao labor editorial de Ediciós do Castro, cunha das coleccións de publicacións científicas máis importantes de Galicia (máis de 180 títulos) e ten desenvolvidos traballos de investigación en materias que non existían na universidade ata hai ben pouco, como Xeoloxía e Historia das Ciencias e das Técnicas.

 

O SEG, grazas ao labor editorial de Ediciós do Castro, publicou máis de 180 títulos.

Promoveu tamén a publicación das fontes medievais da historia de Galicia e, xunto co Cabido da catedral de Santiago, a colección das súas fontes documentais.